مقاله ردیف چینی نازل روی توربین

ردیف چینی نازل توربین

ردیف چینی نازل روی توربین F9-GE بر اساس بالانسینگ فلوی سوخت گازی و اثرات آن بر اسپرد دمایی

مقاله نهمین کنفرانس بین المللی صنعت نیروگاهی

نهمین کنفرانس بین المللی صنعت نیروگاهی به همراه سی و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک توسط انجمن مهندسی مکانیک ایران و با حمایت شرکت مپنا در دانشکده فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. مقاله ای تحت عنوان “ردیف چینی نازل روی توربین GE-F9 بر اساس بالانسینگ فلوی سوخت گازی و اثرات آن بر اسپرد دمایی”  توسط دکتر پرویز اسدی ارائه گردید که حاصل پژوهش های انجام گرفته شرکت پرداد کامه صنعت در نیروگاه شهید رجایی قزوین است. این پژوهش با بهره گیری از سامانه‌های اندازه گیری و بالانسینگ فلوی سوخت طراحی و ساخته شده در شرکت پرداد کامه صنعت انجام شده است.

نازل های سوخت

این مقاله که بخشی از فعالیت‌های شرکت را بیان می دارد شامل نتایج حاصل از اندازه گیری فلوی سوخت گازی در فشارهای مختلف برای ۴۴ عدد نازل و همچنین ردیف چینی نازل بر روی توربین است که توسط نرم افزار ویژه این سامانه پیشنهاد شده است. چکیده در این مقاله به شرح ذیل است:
در این مقاله، نازل های سوخت دوگانه سوز توربین GE-F9 با استفاده از دستگاه طراحی و ساخته شده در شرکت پرداد کامه صنعت با همکاری نیروگاه شهید رجایی قزوین، مورد تست و اندازه‌ گیری فلوی سوخت قرار گرفته و سپس توسط نرم افزار دستگاه ردیف چینی شد. نتایج نشان می‌دهد با انتخاب یک ست 14 تایی از میان 30 نازل ارائه شده اولیه و سپس ردیف چینی توسط نرم افزار می‌توان اختلاف فلوی گاز مصرفی را تا 2% و اسپرد دمایی را تا 20 درجه سانتیگراد کاهش داد. اما در صورت استفاده از 2 ست نازل از میان 30 نازل ارائه شده میتوان اختلاف فلوی نازلها را تا 6 و 9% کاهش داد و در عوض به کمک نرم افزار ردیف چینی اسپرد دمایی را زیر 28 درجه سانتیگراد حفظ نمود.

نازل های سوخت دوگانه

واژه های کلیدی

توربین گازی، F9-GE ،بالانسینگ فلوی سوخت، ردیف چینی نازل ، اسپرد دمایی

دانلود نسخه کامل مقاله

می توانید نسخه کامل مقاله را از این طریق دانلود نمایید

Comments are disabled.