طراحی قسمتهای مختلف دستگاه مخصوص برای تعمیر و اصلاح نشیمنگاه بیرینگ و سطوح داخلی گیربکس و توربین‌های بزرگ در شکل‌های زیر آمده است. این دستگاه در وضعیت یک مطالعه موردی (case study) توصیف شده است.

مانیپلیتور که در نشیمنگاه یکی از یاتاقان‌های آن نیاز به تعمیر وجود دارد در شکل زیر نشان داده شده است که پوسته‌ی آن بصورت نیمه‌ی بالایی و پایینی است و قابلیت جدا شدن را برای تعمیر دارند.

63
64
  • بررسی وضعیت و نوع آسیب
65
66

مدلسازی مانیپلیتور و طراحی دستگاه تعمیر مخصوص

67
68
69
  • پس از جوشکاری می بایست سطح جوش شده را ماشینکاری کرده و به اندازه مورد نظر رساند.
70
  • فیکسچرهای قابل تنظیم نصب شده در دو انتهای دستگاه از طریق 4 عدد پیچ، قابلیت جابجا کردن شفت و تنظیم آن در مرکز محور مورد تعمیر را به دستگاه می دهند.
71
  • ابزار اندازه گیری و همچنین ابزار براده برداری با قابلیت پیشروی تحت کنترل، از طریق سوراخ‌های قطری ایجاد شده روی شفت در فواصل مناسب، نصب می‌شوند.
  • ساخت دستگاه و تست های اولیه
72
73
74
75
76