تست رینگ مبدل جهت آزمایش فشار هیدرواستاتیک مبدل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از جوشکاری  اتصالات و تولید کامل مبدل‌ها، به منظور تست هیدرواستاتیک آنها در فشار کاری‌اشان از ابزاری به نام تست رینگ استفاده می‌شود که از دو قطعه اصلی به شکل رینگ و فلنج و قطعات جانبی مانند لاستیک‌های آب بندی و پیچ‌های استد جهت مونتاژ روی فلنج مبدل تشکیل شده است. رینگ حاضر به سفارش شرکت نفت پارس در شرکت پرداد کامه صنعت طراحی و ساخته شده و تحویل شده است.

77
78
79