• ساخت ماندرل با قطر ۴۰۰ و با طول ۴۵۰۰ میلیمتر بصورت کامل همراه با سایر تجهیزات از قبیل درام و سگمنت مورد استفاده در صنایع فولادی و نورد فولاد.
50
51
52