• طراحی دستگاه Cold Cutter برای برش لوله از سایزهای 18 اینچ تا 24 اینچ – طراحی این دستگاه در مراحل نهایی است.
62