طراحی و ساخت دستگاه “هات‌تپ تلسکوپی” برای انشعاب گیری گرم از خطوط لوله حاوی سیال در اندازه های انشعاب از 4 تا 12 اینچ مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و شامل بیش از 60 قطعه با تلرانسهای بسته.

  • طراحی جزء به جزء و دقیق تمامی اجزا
36
37
  • ساخت اجزا و مونتاژ
38
39
40
41
  • اجرای عملیات هات تپ آزمایشی در شرایط سخت و نامتعارف (نصب خارج از محور برای اجرای 4 سوراخ)
42
43
44
45
46
47

تست فشار روی دستگاه تست بنچ در پتروشیمی کرمانشاه

  • اعمال فشار 150 بار به مدت 30 دقیقه
48

اجرای عملیات انشعاب گیری گرم از خط لوله حاوی سیال 450 درجه در فشار 60 بار در پتروشیمی کرمانشاه

  • انشعاب 10 اینچ از خط لوله 14 اینچی
49