رونمایی از سامانه اندازه گیری و بالانسینگ فلوی سوخت مایع در نازل توربین در دانشگاه


سامانه اندازه گیری و بالانسینگ فلوی سوخت مایع در نازل توربین GE-F۹ با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و نیروگاه شهید رجایی استان قزوین رونمایی شد. سامانه اندازه گیری و بالانسینگ فلوی سوخت مایع در نازل توربین GE-F۹ با حضور مسئولان دانشگاه  و نیروگاه شهید رجایی استان قزوین به بهره برداری رسید …

برای اولین بار در کشور از دستگاه اندازه گیری و بالانسینگ فلوی سوخت مایع در نازل توربین GE.F9 نیروگاهی در قزوین رونمایی شد.

این دستاورد پژوهشی توسط دکتر پرویز اسدی از اعضای هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه تهیه و برای بهره برداری به نیروگاه شهید رجایی استان قزوین تحویل شد.

از مزایای ساخت سامانه اندازه گیری و بالانسینگ می توان از بهبود عملکرد و عمر اجزای توربین، تسریع در اجرای فرآیند تست از چند ماه به چند روز، امکان تست و ارتقای نازل های سوخت بومی سازی شده در داخل کشور، تکمیل زنجیره تولید، تامین، تست و اعتبار سنجی نازل های مورد نیاز توربین ها در داخل کشور، کاهش قابل توجه آلودگی هوا و جلوگیری از خروج ارز نام برد.

از قابلیت های این دستگاه می توان از تست زاویه پوشش سوخت، تست بالانسینگ پاشش سوخت در سطح، اندازه گیری دبی سوخت در فشارهای کاری مختلف، قابلیت تنظیم فشار سیال ورودی به سر نازل، قابلیت تنظیم ارتفاع سر نازل از صفحه اندازه گیری فلوی سوخت، ارائه گزارش دیجیتالی و شبیه سازی شده توسط سیستم پردازنده نام برد.
گفتنی است بالانسینگ و نازل توربین یکی از نیازهای اساسی در نیروگاه ها است و نبود آن می تواند باعث افزایش لرزش توربین، آسیب شدید به اجرای مختلف توربین، کاهش شدید بازه های زمانی اورهال، کاهش راندمان، افزایش مصرف سوخت و افزایش قابل توجه آلودگی هوا شود.این پروژه در فاز بعدی خود برای سوخت گاز انجام خواهد شد.

Comments are disabled.