دریافت لوح تقدیر از وزیر نیرو برای اجرای پروژه طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری و بالانسینگ فلوی سوخت مایع و فلوی سوخت گازی در نازل توربین‌ها


در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، پروژه شرکت پرداد کامه صنعت با عنوان طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری فلوی سوخت واحدهای گازی، به عنوان برترین طرح نیروگاهی کشور معرفی شد.

وزیر نیرو، جناب آقای علی اکبر محرابیان، در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو که با حضور شرکت های تابعه و وابسته در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، با اهدای لوحی، از عملکرد شرکت پردادکامه صنعت در اجرای پروژه «طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری فلوی سوخت در نازل توربین های مدل GE_F9 تقدیر کرد.

دستگاه اندازه گیری و بالانسینگ فلوی سوخت مایع و فلوی سوخت گازی، افزون بر اندازه گیری پارامترهای دبی پاشش، زاویه پاشش و الگوی پاشش، ردیف چینی نازلها در توربین را انجام میدهد. به کمک این نرم افزار، ردیفچینی متوازن نازلها بر روی توربین انجام میشود و این موجب کاهش شدید لرزشهای آن، کاهش آسیب به اجزای داخلی توربین و کاهش آلودگی هوا شده و سبب افزایش بازه های زمانی بین دوره های تعمیرات اساسی توربین میشود.


نکته قابل توجه در ساخت داخل این دستگاه، کاهش هزینه آزمایش ها تا یک دهم هزینه ارسال به کشورهای خارجی است؛ از این روی پس از 2 سال پژوهش، دستگاه اندازه گیری و بالانسینگ فلوی سوخت مایع در نازل های توربین های گازی GE-F9 با همکاری نیروگاه شهید رجایی طراحی و ساخته شد.

Comments are disabled.